Loading

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

02:40 /April 20, 2022

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 17/04/2021 diễn ra thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

 

Comment:
Related news:

SAI GON TECHNOLOGIES, INC

Bring innovative technology to your business. Commit that all activities are for the satisfaction of the best optimal application demands

Kindly follow this link if you are looking for the information in the previous website: Previous website
Certification

Credit ranking:

A+(rated by BIDV)

Credit limit

1650bilion VNĐ
year 2022