Loading

MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

·          Hệ thống cấp thoát nước

·          Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt

·          Hệ thống xử lý nước khoáng, nước tinh khiết

·          Hệ thống nước khử khoáng cho công nghệ (cho ngành dược, điện tử, xi mạ,…)

·          Xử lý nước thải

·          Xử lý khí thải, khói thải

·          Xử lý rác thải

·          Đánh giá tác động môi trường